Mabelynn Capeluj là hoa hậu bang California năm 2013.